Kontakt

Školski list PUT 

Obrtnička škola Požega

Osječka 33

34000 Požega, Hrvatska

+ljudi nemamo telefon

potimobs@gmail.com

Želiš surađivati? Postaviti pitanje našoj redakciji? Budi bez brige, garantiramo anonimnost!

Tvoje uredništvo:

Nakladnik: Medijska skupina Obrtničke škole Požega

Odgovorna urednica: Jadranka Kaučić, prof.

Glavna urednica: Nika Jurković, 2.d

Grafička urednica: Nika Jurković, 2.d

Administratorice stranice: Emanuela Grgić, 2.d, Nika Jurković, 2.d, Rita Udovičić, 2.d, Lana Musić-Kovačević, 2.d, Nikolina Štiglić, 2.d

Suradnica: Marijana Levar, prof.

Ilustrator/i, fotograf/i, novinari i druge osobe koje sudjeluju u stvaranju lista: članovi Medijske skupine i Poduzetničkog tima Obrtničke škole Požega